Clopidogrel Teva Pharma BV

VENNLIGST MERK: Legemidlet er ikke lenger godkjent

Hva er Clopidogrel Teva Pharma BV?

Clopidogrel Teva Pharma BV Det er et legemiddel som inneholder det aktive stoffet clopidogrel. Legemidlet er tilgjengelig i rosa, kapselformede tabletter (75 mg).

Clopidogrel Teva Pharma BV Det er et "generisk legemiddel". Dette betyr at Clopidogrel Teva Pharma BV ligner på et referansemedisin som allerede er godkjent i EU, kalt Plavix.

Hva brukes Clopidogrel Teva Pharma BV til?

Clopidogrel Teva Pharma BV Det brukes til forebygging av atherotrombotiske hendelser (problemer som skyldes blodpropper og herding av arteriene) hos voksne. Clopidogrel Teva Pharma BV kan gis til følgende pasientgrupper:

  • pasienter som nylig har hatt hjerteinfarkt (hjerteinfarkt). Behandlingen med Clopidogrel Teva Pharma BV kan startes mellom noen dager og 35 dager etter hjerteinfarkt.
  • pasienter som nylig har hatt et iskemisk slag (angrep forårsaket av utilstrekkelig blodtilførsel til et område av hjernen); behandling med Clopidogrel Teva Pharma BV kan starte mellom syv dager og seks måneder etter slagtilfelle
  • pasienter med perifer arteriell sykdom (problemer med blodsirkulasjon i arteriene);
  • pasienter som lider av en lidelse kjent som "akutt koronarsyndrom", som skal administreres med aspirin (et annet legemiddel for å hindre dannelse av koagulasjoner), inkludert pasienter som er blitt implantert med en stent (et lite rør satt inn i en arterie for å hindre det tilstopning). Clopidogrel Teva Pharma BV kan brukes til pasienter som har hjerteinfarkt med "ST-segmenthøyde" (en unormal avlesning på elektrokardiogrammet eller EKG) når legen mener behandlingen kan være gunstig. Det kan også brukes til pasienter som ikke har denne unormale EKG-lesingen, når de lider av ustabil angina (en alvorlig form for brystsmerter) eller hjerteinfarkt "uten Q-bølger".

Legemidlet kan kun fås på resept.

Hvordan brukes Clopidogrel Teva Pharma BV?

Standarddosen av Clopidogrel Teva Pharma BV er en 75 mg tablett en gang daglig, med eller uten mat. Ved akutt koronarsyndrom brukes Clopidogrel Teva Pharma BV sammen med aspirin, og behandlingen starter vanligvis med en dose på fire 75 mg tabletter. Denne dosen følges deretter av standarddosen på 75 mg en gang daglig i minst fire uker (ved hjerteinfarkt med ST-segmenthøyde) eller opptil 12 måneder (i nærvær av ST-segmentløs forhøyningssyndrom).

Clopidogrel Teva Pharma BV omdannes til den aktive formen i kroppen. Av genetiske grunner kan enkelte individer kanskje ikke konvertere Clopidogrel Teva Pharma BV så effektivt som andre pasienter, noe som kan redusere graden av respons på medisinen. Den mest hensiktsmessige dosen for denne typen pasient er ennå ikke identifisert.

Hvordan virker Clopidogrel Teva Pharma BV?

Det aktive stoffet i Clopidogrel Teva Pharma BV, klopidogrel, er en hemmer av blodplateaggregering. Dette betyr at det bidrar til å forhindre blodpropper. Blodkoagulasjon oppstår som følge av virkningen av spesielle blodceller, blodplater, hvilke aggregater (hold sammen). Clopidogrel blokkerer blodplateaggregering ved å forhindre at et stoff kalles ADP fra binding til en bestemt reseptor på overflaten. Dette forhindrer at blodplater blir "klebrig", noe som reduserer risikoen for at blodproppene dannes og bidrar til å forhindre en gjentagelse av hjerteinfarkt eller slag.

Hvordan har Clopidogrel Teva Pharma BV blitt studert?

Fordi Clopidogrel Teva Pharma BV er et generisk legemiddel, har studier vært begrenset til test for å fastslå at den er bioekvivalent med referansemedisin, Plavix. To medisiner betraktes som bioekvivalente når de produserer de samme nivåene av aktiv ingrediens i kroppen.

Hva er fordelene og risikoen ved Clopidogrel Teva Pharma BV?

Fordi Clopidogrel Teva Pharma BV er et generisk legemiddel og er bioekvivalent med referansemedisinen, skal fordelene og risikoene være det samme som sistnevnte.

Hvorfor er Clopidogrel Teva Pharma BV blitt godkjent?

CHMP (komité for legemidler til mennesker) konkluderte med at Clopidogrel Teva Pharma BV i samsvar med EUs krav har vist seg å ha sammenlignbar kvalitet og være bioekvivalent med Plavix. CHMP vurderte derfor at, som i tilfelle av Plavix, fordelene fordelte opp de identifiserte risikoene og anbefalte at de fikk markedsføringstillatelse.

Ytterligere informasjon om Clopidogrel Teva Pharma BV

Den 16. juni 2011 ga European Commission Teva Pharma BV en markedsføringstillatelse for Clopidogrel Teva Pharma BV, gyldig i hele EU. Markedsføringstillatelsen er gyldig i fem år, hvoretter den kan fornyes.

For mer informasjon om behandling med Clopidrogrel Teva Pharma BV, les pakningsvedlegget (også en del av EPAR), eller kontakt legen din eller apoteket.

Den fullstendige EPAR for referansemedisin finnes på agenturets nettsted.

Anbefalt

Glutathione
2019
Hypoglykemi - Årsaker og symptomer
2019
Intermittent claudication
2019