adrenal helse

Symptomer Binyreinsuffisiens

Relaterte artikler: Binyreinsuffisiens definisjon Adrenal insuffisiens er en kronisk sykdom forårsaket av binærhetens manglende evne til å produsere tilstrekkelige mengder hormoner i forhold til kroppens behov. På nyrenes øvre del består binyrene av en kortikal del (utvendig) og en medulla (innsiden), som hver har tydelige endokrine funksjoner. Spes

Symptomer Cushings sykdom

Relaterte artikler: Cushings sykdom definisjon Cushings sykdom er en sykdom preget av et overskudd av kortisol i kroppen. I de fleste tilfeller skyldes denne tilstanden en hypersekretjon av det adrenokortikotrope hormonet (ACTH) som er sekundært for en hypofyse adenom. ACTH mål for adrenal cortex, som stimuleres til å produsere overflødig kortisol. So